Hoofdstukken

1968 - 1978

1971 In de jaarvergadering van 19 januari besluit men het Patronaatsfeest in de toekomst op zaterdagavond te houden. Op 24 april wordt dhr. R. Klein begraven (lid sinds 1929 - sinds 1952 bestuurslid en medeoprichter van het Vaandelcomité en het Instrumentenfonds). Men verandert van repetitielokaal: het wordt lokaal Curvers (voorheen Café Ruijters-Groten en daarvoor Restaurant "Zur Traube" van Fam. Ruijters-Schijns).
1972 In de bestuursvergadering van 25 september wordt voor het eerst gesproken over een kienavond. Het jaarverslag van secretaris Evers sluit af met: "Zoals gebruikelijk werden er Kerstliederen in de Kerstnacht door een groep leden o.l.v. P. Schijns gespeeld."
Het verenigingslokaal heet voortaan Café Oud Lemiers van Fam. Zenden.
1973 Bestuur: Beschermheer: E.J. Jongen, erevoorzitter Joh. Delnoye, voorzitter J. Evers, penningmeester M. Starmans, secretaris A. J. Cransveld, W. Kaubo, H. de la Rosette, A. Delnoye, J. Ritzen.
Een geacht lid beweert op de jaarvergadering van 23 januari: "Als een vereniging op concours gaat moet er een 1e prijs behaald worden, daar het schadelijk voor de vereniging is als er een 2e prijs behaald wordt". Er wordt voorgesteld om het beschermheerschap van Dhr. Jongen te beëindigen en dhr. Richarz ais beschermheer te benoemen.
Het 75-jarig bestaansfeest wordt gehouden op 22, 23 en 24 juni: zeer geslaagd (AVRO's Top Pop DiscoShow, Jeugdmiddag, Beierse Avond m.m.v. "De Kalkdörflerknapkapel" en Hoogmis, Receptie, Lemierser Avond in een feesttent aan de Klaasvelderweg). De zuivere winst bedraagt ongeveer fl. 12.000,- (te besteden voor de aanschaf van nieuwe uniformen); de feestcommissie wordt gevormd door J. Huits, M. Starmans, A.J. Cransveld, V. Bischoff, A. Cransveld, J. Ernes, J. Gillissen, W. Krott, M. Lux en A. Pelzer.
1974 Door het bestuur wordt het dragen van bruine schoenen bevolen. Twee leden worden wegens wangedrag ( het gebruik van woorden die niet geduld worden) geroyeerd. Dirigent Starmans neemt om persoonlijke redenen ontslag. Bij de drumband volgt dhr. Zinsen dhr. Winkens op ais instructeur.
1975 Gekozen uit tien sollicitanten (o.a. dhr. Horbag uit Nijswiller) en via 3 proefrepetities wordt dhr. Gelissen uit Schinveld tot nieuwe dirigent benoemd. Op zondag 31 mei viert men het 50-jarig lidmaatschap van J. Delnoye, erevoorzitter. Bij de opening van het Jeugdhuis geeft de harmonie acte de présence.
1976 Voorzitter van de vereniging is dhr. Evers. Het Instrumentenfonds bestaat 25 jaar. De harmonie luistert op 15 augustus het 75-jarig bestaan van de parochie op.
Op 12 september neemt men deel aan het concours te Heksenberg (Eerste Afdeling - 1 e prijs - 277,5 punten) en op 5 december aan het concours te Heythuizen: 1e afdeling 298,5 punten, met promotie en kampioenswimpel.
1977 Dhr. M. Starmans vervult de bestuursfunctie van secretaris. Harmonie St. Catharina sluit zich aan bij de eerste Limburgse Muziekfederatie : "De Verenigde Vrienden."
Noël Heusschen gaat op concours en keert huiswaarts met een eerste prijs met lof.
Het verwarmingsfonds St. Catharinakerk ontvangt de helft van de opbrengst van het. winterconcert.