Lees s.v.p. deze brief van het Bestuur

Geachte muziekvrienden,

Bermadette-Penders, voorzitterAls voorzitter heb ik het genoegen, u te mogen begroeten op de website van harmonie St. Catharina Lemiers.
Een harmonie speelt een belangrijke rol in een gemeenschap. Muziek is onontbeerlijk bij festiviteiten en verleent steun bij treurige gebeurtenissen. Kortom muziek brengt mensen bij elkaar en is van alle tijden. Al meer dan 100 jaar hebben wij de steun van de gemeenschap en daarbuiten mogen ontvangen en wij hopen dat wij deze steun nog veel jaren mogen ontvangen.
Deze site geeft u informatie over de historie van onze vereniging, de samenstelling van het bestuur, een levensloop van onze dirigent Loek Paulissen en natuurlijk de agenda van uitvoeringen en andere activiteiten van onze harmonie. Tevens vindt u foto’s van concerten en andere bijeenkomsten van onze harmonie van de afgelopen jaren.
Ik hoop en verwacht dat Harmonie St. Catharine - Lemiers ook in de komende jaren een belangrijke rol in ons dorp blijft vervullen.
Harmonie St. Catharina - Lemiers, een vereniging waar we allemaal trots op mogen zijn.

Bernadette Penders – Ernes
Voorzitter Harmonie St. Catharina - Lemiers

Bermadette-Penders, voorzitter