Waarom donaties voor ons belangrijk zijn.

Zoals voor bijna iedere muziekvereniging geldt, is het ook voor harmonie St. Catharina een uitdaging om financieel gezond te blijven. 
Onze harmonie kent diverse kostenposten. Het aanschaffen van muziekinstrumenten is een enorme uitgave. Naast de aanschaf van instrumenten dienen instrumenten ook regelmatig gereviseerd te worden en soms dienen er reparaties te worden uitgevoerd. Kosten van dirigent/opleiders en het kopen van bladmuziek vormen ook een structurele uitgave. Omdat onze vereniging zich niet alleen muzikaal goed wil presenteren, maar ook representatief voor de dag wil komen bij optredens, vormen de kosten van uniformen ook een blijvende kostenpost.
Naast uitgaven kent onze harmonie natuurlijk ook inkomsten. Deze worden gevormd door contributie van de leden, de subsidie van de gemeente, bijdrage leden Club van 100, sponsors en donateurs. Daarnaast organiseert onze verenging activiteiten zoals de Catharina Wandeltocht en de Speculaasactie met als doel extra inkomsten te genereren.

Instrumentenfonds

Harmonie St. Catharina houdt ieder jaar in Lemiers en Holset in de maand mei haar actie ten behoeve van het Instrumentenfonds. Bij de inwoners van Lemiers en Holset, die al jaren de harmonie een warm hart toedragen en de verenging altijd financieel steunen, worden huis aan huis enveloppes uitgedeeld, met het verzoek een donatie te doen aan de harmonie. De enveloppen worden opgehaald door bestuursleden, terwijl de harmonie met vrolijke marsmuziek door de straten trekt om zodoende meteen de donateurs te bedanken voor hun financiële bijdrage.

Donateursactie

Naast de actie voor het Instrumentenfonds vindt er een in oktober een donateursactie plaats, waarbij donateurs verzocht worden via een overschrijving een donatie te doen ten behoeve van harmonie St. Catharina.

Speculaasactie

In november organiseert de harmonie de traditionele Speculaasactie. Bij deze actie verkopen de leden van de harmonie deur aan deur in Lemiers en Holset overheerlijke speculaas. Deze Speculaasactie wordt door de inwoners van Lemiers en Holset zeer gewaardeerd.

Steunt u ons ook ?

Wilt u ook donateur worden van harmonie St. Catharina, dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 onder vermelding van Donateursactie. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage.

Zoals voor bijna iedere muziekvereniging geldt, is het ook voor harmonie St. Catharina een uitdaging om financieel gezond te blijven. 
Onze harmonie kent diverse kostenposten. Het aanschaffen van muziekinstrumenten is een enorme uitgave. Naast de aanschaf van instrumenten dienen instrumenten ook regelmatig gereviseerd te worden en soms dienen er reparaties te worden uitgevoerd. Kosten van dirigent/opleiders en het kopen van bladmuziek vormen ook een structurele uitgave. Omdat onze vereniging zich niet alleen muzikaal goed wil presenteren, maar ook representatief voor de dag wil komen bij optredens, vormen de kosten van uniformen ook een blijvende kostenpost.
Naast uitgaven kent onze harmonie natuurlijk ook inkomsten. Deze worden gevormd door contributie van de leden, de subsidie van de gemeente, bijdrage leden Club van 100, sponsors en donateurs. Daarnaast organiseert onze verenging activiteiten zoals de Catharina Wandeltocht en de Speculaasactie met als doel extra inkomsten te genereren.

Instrumentenfonds

Harmonie St. Catharina houdt ieder jaar in Lemiers en Holset in de maand mei haar actie ten behoeve van het Instrumentenfonds. Bij de inwoners van Lemiers en Holset, die al jaren de harmonie een warm hart toedragen en de verenging altijd financieel steunen, worden huis aan huis enveloppes uitgedeeld, met het verzoek een donatie te doen aan de harmonie. De enveloppen worden opgehaald door bestuursleden, terwijl de harmonie met vrolijke marsmuziek door de straten trekt om zodoende meteen de donateurs te bedanken voor hun financiële bijdrage.

Donateursactie

Naast de actie voor het Instrumentenfonds vindt er een in oktober een donateursactie plaats, waarbij donateurs verzocht worden via een overschrijving een donatie te doen ten behoeve van harmonie St. Catharina.

Speculaasactie

In november organiseert de harmonie de traditionele Speculaasactie. Bij deze actie verkopen de leden van de harmonie deur aan deur in Lemiers en Holset overheerlijke speculaas. Deze Speculaasactie wordt door de inwoners van Lemiers en Holset zeer gewaardeerd.

Steunt u ons ook ?

Wilt u ook donateur worden van harmonie St. Catharina, dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 onder vermelding van Donateursactie. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage.

Club van 100

club van 100 speldjeOm de gemeenschapsfunctie maar om de muzikale en artistieke functie van een harmonieorkest op een goede wijze in te kunnen vullen, kan harmonie St. Catharina niet zonder sponsors. Vanaf deze plaats willen wij dan ook onze sponsors, waaronder ook de inwoners van de gemeenschap Lemiers, hartelijk danken voor hun (financiële) steun. Ook danken wij de Club van 100, een belangrijke steunpilaar, die onze vereniging al vele jaren structureel voorziet van financiële steun.

De Club van 100 is in 2003 ontstaan op initiatief van Erevoorzitter Jo van der Meulen en bestaat uit mensen die de vereniging een warm hart toedragen. Leden van de Club van 100 hebben speciale privileges, zoals gratis toegang tot alle concerten, waarvoor zij persoonlijk worden uitgenodigd. Daarnaast wordt een tweejaarlijks uitstapje voor de leden georganiseerd.

Om lid te worden van de Club van 100 betaalt u minimaal € 50,- per jaar contributie.
Betaling kan plaatsvinden op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 t.n.v. harmonie St. Catharina o.v.v. Club van 100 en onder vermelding van het jaar waarop contributie van toepassing is.

club van 100 speldjeOm de gemeenschapsfunctie maar om de muzikale en artistieke functie van een harmonieorkest op een goede wijze in te kunnen vullen, kan harmonie St. Catharina niet zonder sponsors. Vanaf deze plaats willen wij dan ook onze sponsors, waaronder ook de inwoners van de gemeenschap Lemiers, hartelijk danken voor hun (financiële) steun. Ook danken wij de Club van 100, een belangrijke steunpilaar, die onze vereniging al vele jaren structureel voorziet van financiële steun.

De Club van 100 is in 2003 ontstaan op initiatief van Erevoorzitter Jo van der Meulen en bestaat uit mensen die de vereniging een warm hart toedragen. Leden van de Club van 100 hebben speciale privileges, zoals gratis toegang tot alle concerten, waarvoor zij persoonlijk worden uitgenodigd. Daarnaast wordt een tweejaarlijks uitstapje voor de leden georganiseerd.

Om lid te worden van de Club van 100 betaalt u minimaal € 50,- per jaar contributie.
Betaling kan plaatsvinden op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 t.n.v. harmonie St. Catharina o.v.v. Club van 100 en onder vermelding van het jaar waarop contributie van toepassing is.

Zij zijn reeds lid van de Club van 100

Dhr. en Mw. Alberts
Mevrouw Brands-Snellens
Mevrouw Delnoye
Mevrouw Frericks
 Mevrouw Gillessen
Dhr. en Mw. Hintzen-Ernes
Dhr. en Mw. Hofman-Ruyters
Dhr. en Mw. Huits-Lux
Dhr. en Mw. Huits
Dhr. en Mw. Klein
Dhr. en Mw. Kremer
Dhr. en Mw. Lumey
Dhr. en Mw. Lux / Dritty
Dhr. en Mw. van der Meulen-Cransveld
Dhr. en Mw. van der Meulen
De heer van der Meulen
Dhr. en Mw. Pelzer-Zenden
Dhr. Ploumen
Dhr. en Mw. Richarz-v.d.Mast
Dhr. en Mw. Ruyters
Dhr. en Mw. Schenk
De heer Schwoll
Dhr. en Mw. de Vreede-Ernes