Ereleden van St. Catharina

Kantel uw smartphone s.v.p.

erelid

Ereleden zijn doorgaans niet spelende leden, die zich in het verleden bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en zich vaak nog inzetten voor de vereniging. Ereleden worden benoemd via de Algemene Ledenvergadering.

Onze vereniging kent de volgende Ereleden

De heer en mevrouw Richarz-Ernes Gemmenich Jef Huits Vaals
Bas Alberts Lemiers Henk Jeurissen Vaals
Alwin Delnoye Lemiers Sjef Lumey Lemiers
Hub Baltus Vijlen Michel Pelzer Lemiers
Maria Einmahl-Savelsberg Lemiers Melanie Reulen Valkenburg
Ed Klein Vaals Ruud Scheffers Lemiers
Jacques Gilissen Lemiers Marleen Starmans Vaals
Marleen Gilissen Lemiers Wiel Ubachs Sibbe
Jean Heusschen Lemiers Ella Vanwersch Lemiers
Jan Hofman Heel Ger van Vliet Lemiers
Hans Hombsch Lemiers Leo Winen Lemiers

De volgende Ereleden van de vereniging zullen blijvend worden herinnerd

Henk van Doorn Vaals
Mevrouw Evers Lemiers
Casper Kruyels Lemiers
Alfons Pelzer Lemiers
Katy Schwoll Vaals
Marita Weijers Vaals

Erevoorzitter

Jo van der Meulen is sinds 2000 Erevoorzitter van onze harmonie. Hij vervulde de voorzittersrol vanaf 1979. Daarvoor was hij jarenlang bestuurslid van de harmonie. Jo is vanaf 1945 lid van harmonie St. Catharina en speelde basklarinet. Tijdens het Voorjaarsconcert 2018 nam hij voor het laatst deel als spelend lid.

Beschermvrouwe

Vanaf december 1990 is mevrouw Maria Ernes-Richarz beschermvrouwe van onze vereniging. Zij vervult de rol van Beschermvrouwe met verve en is een grote steunpilaar voor onze vereniging.