Donateursactie

Geachte muziekvrienden/donateurs,

Al meer dan 120 jaar beleven muzikanten van onze harmonie, vaak van de ene naar de andere generatie, plezier aan het samen muziek maken. Het samen in een goede sfeer repeteren en op uitdagend niveau concerteren, dat is wat onze vereniging in al die jaren en ook anno 2020 nastreeft.

Een harmonie heeft daarnaast een hele belangrijke sociale functie in een gemeenschap. Want wat zou carnaval zijn zonder muziekvan de harmonie, wat zou een communiefeest zijn zonder de muzikale begeleiding van de harmonie, wat zou de prozessie in Lemiers zijn zonder de sfeervolle processiemuziek van de harmonie enz.?

Vragen waarvan wij altijd gedacht hebben het antwoord niet te hoeven geven....de werkelijkheid anno 2020 is echter een andere. Aan de carnavalsoptocht in Lemiers hebben wij op 25 februari nog deelgenomen. Daarna zijn  door het Corona virus de activiteiten binnen onze vereniging gestopt: onze wekelijkse repetitie op dinsdag , de muzikale omlijsting van dodenherdenking in Lemiers, onze geplande concerten rondom 75 jaar bevrijding, onze muzikale rondgang in mei en de kleding-ophaalactie. Ook de prozessie in Lemiers, een activiteit die zo vanzelfsprekend is voor onze harmonie, kan in july geen doorgaan vinden.

Uw morele en financiële steun in deze bijzondere tijden kunnen we nu niet missen. Vandaar dat we onze jaarlijkse donateursactie, die normaliter in het najaar plaatsvindt, deze maand organiseren. We hopen uiteraard dat we onze muzikale activiteiten op enig moment weer kunnen opstarten en dan o.a. alsnog onze rondgang in Lemiers kunnen houden.

Uw financiële steun is voor ons nu extra van belang om als vereniging het hoofd boven water te kunnen houden. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op uw welwillende financiële ondersteuning. Uw donatie kunt u overmaken op NL73 RABO 0132 22119 47.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie !

Bestuur Harmonie St.Catahrina Lemiers.