Hoofdstukken

1908 - 1918

foto19 1910 Het 12,5 jarig bestaan: bestuur: president L. Creusen, secretaris J. Prickarts sr., penningmeester J. Delnoye, 2e voorzitter J. Cransveld, erelid van het bestuur Eg. J. Clignet; vaandeldrager/commissaris M. Stollman; dirigent (Kapelmeister) Ch. Rotschuh; 2e dirigent H. Kohnen; actieve leden: 33; inactieve leden: 98.
1911 Op 5 mei overlijdt "lhr Erstes, ihr jüngstes Mitglied Herrn Karl Delnoye. War er nicht ein Muster von Unterdänlichkeit seinem Vorstand? War er nicht eine Seltenheit in Brüderliebe gegen seiner MitBrüder im Verein?" (citaat uit het jaarverslag Gottes Segen für das Jahr 1911).
1912 Op zondag 21 juli wordt tijdens een feestvergadering de Hooggeëerde Heer Gustav Prinz, naaldenfabrikant, als "Ehrens Protector" geïnstalleerd. In de feesttoespraak vragen de zinsneden "Wo vereinte Kräfte walten, kann nur Grosses sich gestalten" en "Treu zu unsere Fahne stehen, das ist allzeits unser Wunsch" onze indringende aandacht. Ch. Rotschuh stapt op als dirigent en wordt opgevolgd door W. Janssen (hij verdient 6 Mark per repetitie). Dhr. H. Kohnen is de 2e dirigent.
1913 Het bestuur is als volgt samengesteld: H. Delnoye 1e voorzitter, Fr. Gering, 2e voorzitter, J. Prickarts sr. Schriftführer, J. Delnoye Kassierer, M. Stollman Commissar.
1914 - 1918 De ontwikkeling van het Limburgse muziekleven stagneert in 1914. De algemene mobilisatie van de Ned. troepen, die op 11 augustus na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt uitgeroepen, houdt in dat veel volwassen mannen voorlopig naar de landsgrenzen verdwijnen. Tot in 1917 zullen er vrijwel geen nieuwe blaasmuziekverenigingen opgericht worden.
Ook voor het muziekleven in Lemiers betekent de Eerste Wereldoorlog een tijd van stilstand en zelfs achteruitgang. Maar van totale stilstand is duidelijk geen sprake. Natuurlijk kan men niet regelmatig oefenen en heeft men minder inkomsten, maar de jaarverslagen van die jaren getuigen toch van verenigingsleven en verenigingslust (er zijn patronaatsfeesten, concerten, festivals, theatervoorstellingen, "Generalversammlungen").