Hoofdstukken

1898 - 1908

1898 "Onder Protectie van den Wel. Edl. Geb. Heer Baron Otto von Pelser Berensberg te Kerkrade werd den 30. Januari 1898 te Lemiers opgericht het Harmonie Gezelschap 'St. Catharina' (uit de statuten van 30 januari 1898 en het Statuten-Boekje van 26 januari 1947)." De vereniging bestaat uit 34 actieve en 71 in-actieve leden (Ehrenmitglieder). Het bestuur is als volgt samengesteld: president Eg. J. Clignet, vice-president L. Creusen, secretaris (Schriftführer) J. Prickarts sr., penningmeester (Kassierer) J. Scheeren en als commissaris A. Krott. Dirigent is Dhr. Tychon. Lemiers is een rectoraat (de oprichting van het rectoraat Lemiers geschiedde per acte van 26 november 1879 - het kerkbestuur van Vijlen is de wettelijke vertegenwoordiger van het rectoraat). Math. Dohmen is rector en Lemiers heeft ongeveer 250 inwoners.
Op Pinkster-maandag vindt de klokkendoop plaats door Deken Beys van Gulpen (de doopnamen zijn Catharina en Augustinus): de harmonie treedt voor het eerst naar buiten op. In augustus luistert men de processie in Moresnet op. Op 11 september neemt men deel aan de fakkeloptocht, die gehouden wordt bij gelegenheid van de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina.
1899 De harmonie neemt deel aan muziekfestivalste Bocholtz en Richterich.
1900 Dhr. Tychon legt op 18 november de dirigentenfunctie neer. Hij wordt opgevolgd door dhr. Mönch.
1901 Op 15 augustus heeft de wijding (consecratie) plaats van de nieuwe kerk. "Geheel het dorp, zoowel Oud- als Nieuw-Lemiers, was bij die gelegenheid in feesttooi, gelijk nooit te voren. Talloozen waren getuige van den plechtigen intocht van de consecrator bisschop Drehmans" (citaat uit Kerkgeschiedenis van Lemiers): de harmonie is van de partij.
Dhr. Wauben uit Vijlen volgt dhr. Mönch als dirigent op.
1904 Op zondag 19juni wordt het vaandel ingewijd (Fahnenweihefest) met assistentie van St. Cecilia uit Vaals. Na een plechtige hoogmis, waarin de Hoogeerwaarde Heer Pater Rector Dohmen het vaandel zegent, wordt het feest voortgezet in het verenigingslokaal Franken (het bovenzaaltje was ooit ingericht als school).
1905 De harmonie neemt op 31juli deel aan de festiviteiten, die georganiseerd zijn bij gelegenheid van het 75-jarig bestaansfeest van de stad Aubel (B).