Hoofdstukken

Voorwoord

Het schrijven van een waardevol en waarheidsgetrouw historisch overzicht is geen sinecure gebleken. Het ontbreken van verslagen van de jaren 1922 t/m 1951 kostte vele hoofdbrekens. De slechte leesbaarheid van het handschrift van enkele secretarissen vormde eveneens een niet te onderschatten handicap. Verder is mondelinge overlevering vaak gekleurd en erg persoonsgebonden: herinneringen van toen en gevoelens van nu willen de waarheid meer dan eens geweld aan doen. Om desondanks een chronologische opgebouwd en goed leesbaar verslag te krijgen, heb ik gekozen voor de volgende opzet: een eeuw is tien decennia en van elk decennium heb ik naar beste vermogen en conform het verenigingsverloop de cruciale gebeurtenissen, de ups en downs en de markante figuren eruit getild en in uiterst verkorte vorm opgetekend. Omdat vanaf 1951 t/m heden vele schriftelijke bronnen voorhanden zijn, is een uitgebreidere verslaggeving van deze jaren een logisch gevolg. De schrijfwijze van vooral de eigennamen is conform de schriftelijke overlevering.