Hoofdstukken

1978 - 1988

1978 Het ophalen van oud papier verloopt niet naar ieders tevredenheid. Er wordt een rooster i.v.m. de organisatie van de kienavonden opgesteld. Het bestuur komt i.v.m. het aftreden van voorzitter Evers met een profielschets betreffende het voorzitterschap.
1979 Op de jaarvergadering van 30 januari wordt dhr. J. van der Meulen tot voorzitter gekozen. Bestuursleden zijn E. van der Meulen, J. Heusschen, Starmans, J. Stohlman, A. Delnoye, H. van Wersch, W. Kaubo, H. Delnoye, J. Evers, H. Hendriks, J. Ritzen, en J. Heusschen. Aspirant-bestuursleden zijn Hermine Schijns en Harold Limpens. Op dinsdag 1 mei wordt dhr, Richarz als nieuwe beschermheer geïnstalleerd. Het uitstapje naar Köningswinter, Remagen, Mayschoss en Altenahr mag zeer geslaagd heten.
1980 Er wordt een werkgroep "nieuw vaandel" geformeerd (nieuwe wappervlag en bestaande drapeau restaureren). De harmonie zal voortaan in de maand april de collecte van het Instrumentenfonds houden en in oktober de donateurskaartenactie. Op het muziekconcours te Maasbracht behaalt de harmonie in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met 290 punten.
1981 Musicatharina start in zaal Zenden ais een muziekfestival, in de loop van 10 jaar groeit het uit tot een voorconcoursgebeuren in festivalstijl; de werkers van het allereerste uur zijn: Hermine Schijns, Hardy Mertens, Thijs Zenden en Egon van der Meulen. De papieractie moet noodgedwongen stopgezet worden. Noël Heusschen krijgt een assistent-instructeursfunctie bij de drumband. Op 25 oktober wordt het nieuwe vaandel kerkelijk ingezegend.
1982 Onder het motto "Een nieuwe rolstoel voor Erwin Nijssen" wordt op zaterdag 18 december een kerst-inn gehouden. Alle culturele verenigingen van Lemiers verlenen medewerking.
1983 Het overkoepelend orgaan van de Lemierser culturele verenigingen (een initiatief van de harmonie) komt voor het eerst in vergadering bijeen. In zaal Zenden wordt een Gemeenteconcert georganiseerd: de drie Vaalser harmonieën nemen deel.
I.v.m. het 85-jarig bestaansfeest wordt een vierdaags programma op 11, 12, 13 en 15 augustus in een feesttent aan de Klaasvelderweg afgewerkt. Orkesten als "Peanuts", "Mitterberger Buam" en "Die Original Wurmtaler" verzorgen de avonden. Het hoogtepunt van het feest is ongetwijfeld de koninklijke onderscheiding voor diamanten harmonie-muzikant
H. Delnoye (d'r "Men"). Vermeldenswaardig is zeker ook de biervaten-actie, die het feestcomité onder voorzitterschap van Sjef Huits houdt om het financieel plaatje in ieder geval rond te krijgen. Op 1 oktober viert de harmonie het 50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Richarz. De harmonie heeft thans 54 spelende leden.
1984 Michel Mordant neemt de leiding over de drumband op zich. Erevoorzitter Jef Evers overlijdt op maandag 5 november. Te Heeze behaalt de harmonie o.l.v. A. Gelissen in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met 299 punten.
1985 Rob van der Zee wordt de nieuwe dirigent. Piet Schins wordt tot vaandeldrager benoemd. Het uitstapje naar Phantasialand slaagt. Een heldere taakverdeling binnen het bestuur wordt aangepakt.
1986 De blaaskapel gaat voortaan ais de Hemmlesbach Musikanten door het leven. De drumband draait niet zoals het moet.
Beschermheer Richarz wordt 80 jaar. Fanfare Huls stapt uit de Federatie. De dropping met erwtensoep en prijzen vindt gewoon weer plaats.