Hoofdstukken

Tot slot

Met veel elan, toewijding en plezier heb ik hard gewerkt om een historische schets van 100 jaar Harmonie St. Catharina te maken.
In dit geschiedkundig overzicht heb ik gekeken naar het verleden. Dat hoort ook zo bij een jubileum. Maar het is evenzeer of nog méér nodig om vooruit te kijken. Dankzij de inzet van velen is St. Catharina die muziekvereniging die ze nu is: een harmonie-orkest in de Ere-afdeling van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, een waardig vertegenwoordiger van de gemeenschap Lemiers.
Ik wil besluiten met een woord van dank aan de vele secretarissen die het mij mogelijk gemaakt hebben om dit gedenkstuk te schrijven.

SjefLumeyLemiers,
30 januari 1998
Sj. Lumey, Erelid