Hoofdstukken

1928 - 1938

Het decennium van de concoursen.
1928 Dhr. P.J. Schröder uit Maastricht treedt aan ais dirigent: een hoogtijperiode breekt aan. 1929 Lemiers heeft 134 families en 520 bewoners.
1930 Muziekwedstrijd te Eijsden: in de 2e afdeling een 3e prijs.
1932 in de 2e afdeling te Son: een 1e prijs met lof der jury.
1934 ln de 1e afdeling te Arnhem: een 1e prijs.
1936 ln de afd. Uitmuntendheid te Bocholtz: een 1e prijs + de 1e ereprijs met het hoogste aantal punten + de directeursprijs.
1938 ln de Ere-afdeling te Boxtel op 5 en 6 juni: een 1e prijs met lof: 404 van de 420 te behalen punten.
Op 21 augustus wordt het 40-jarig bestaansfeest gevierd. Er zijn 4 jubilarissen: H. Delnoye (voorzitter) 40 jaar - J. Prickarts sr. (secretaris) 40 jaar - J.H. Ruijters (lid) 25 jaar - P.J. Schröder (directeur) 10 jaar. Er wordt een gala-avond gehouden, waarop de jubilarissen worden geëerd. Op grootse wijze vinden er muziekfeesten plaats.