Hoofdstukken

1988 - 1998

1988 Op zondag 31 januari wordt het jubileumfeest (90 jaar) gevierd: het damescomité biedt een cheque van fl. 1000,- aan. De wandelcommissie, een initiatief van Sj. Lumey, tekent voor de 1e Catharina-wandeltocht op 31 juli.
Op 22 oktober neemt de harmonie deel aan het bondsconcours te Susteren: o.l.v. dirigent R. van der Zee wordt in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met 301 punten behaald.
1989 Michel Mordant stopt als drumband-instructeur. Er dienen zich twee grote zorgkinderen aan: de drumband en het kienen. Tijdens het patronaatsfeest van 2 december worden de dames van het damescomité i.v.m. het 25-jarig bestaansfeest in de bloemen gezet. H. Kaubo en L. Mürer-Balduin ontvangen oorkonden van 25-jarig lidmaatschap. Op 2 april presenteert het korps zich officieel aan het grote publiek in nieuwe uniformen. Woensdag 6 september is de sterfdag van beschermheer W. Richarz. De Hemmlesbach Musikanten worden in nieuwe vesten gestoken.
1990 Na een te korte periode van dhr. Vankan uit Nieuwenhagen wordt Noël Heusschen de drumbandinstructeur. Bestuurslid R. Wijnen zet de kientrein weer op het goede spoor. In het weekeinde van 5 t/m 7 oktober viert het Musicatharina-comité op grootse wijze het 2e lustrum. Tijdens het patronaatsfeest van 1 december wordt beschermvrouwe M. Ernes-Richarz geïnstalleerd. Sj. Lumey introduceert de speculaasactie.
1991 De Golfoorlog drukt zijn stempel op de carnavalsactiviteiten: geen deelname aan de optochten te Aldenhoven en Lemiers. Erwin van der Meulen spekt de verenigingskas met zijn lotto. Op 8 augustus overlijdt bestuurslid en wandelcommissielid Hub Hendriks. Op 31 augustus bestaat het hele bestuur uit 9 personen: J. v.d. Meulen, E. Klein, R. Wijnen, Sj. Lumey, L. Richarz, W. Schwoll, M. Schwoll, H. Heunen, I. Specker. Er zijn 13 ereleden en 62 leden.
1993 Café Oud Lemiers is in bezit van Michel en Astrid Pelzer-Zenden.
1994 Spanjereis van 2 t/m 10 april: Lloret de Mar aan de Costa Brava Hotel Don Juan. Hoogtepunten van deze concertreis zijn: bezoek aan de botanische tuin en concert in Blanes; excursie naar Montserrat; concert op Ramblas Catharina in Lloret de Mar; excursie naar Barcelona; rondgang en concert in Calleila. Acht dagen, ca. 140 personen en 3 bussen. Er zijn alleen maar lovende woorden voor de leden van de reiscommissie: Irene Specker, Pedro Huits, Ronald van der Meulen en Thijs Zenden. Een reis om nooit meer te vergeten!
Zaterdag 15 oktober: dirigent Victor Vaessen en 54 muzikanten nemen deel aan het Bondsconcours van de LBM in de Rodahal te Kerkrade. Uitslag: 316,5 punten. Prijs: een 1e prijs met promotie naar de Ere-afdeling. "Met Victor Vaessen begint de victorie." Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Wiel Baggen, gewaardeerd lid van de harmonie en lid van de Erewacht van de parochie Lemiers, wordt op 18 november plotseling uit het leven weggerukt.
1995 Erelid Theo Waterreus wordt op donderdag 4 mei begraven.
Op zondag 11 juni viert de Koninklijk Erkende Harmonie hét feest van voorzitter Jo van der Meulen bij gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap (en de overige verenigingsverdiensten). Van mevr. K. Meulenberg, voorzitter van regio Heuvelland van de LBM, ontvangt de jubilaris het zilveren federatie-insigne met oorkonde; door burgemeester J. van Dijk krijgt hij de Ere-Penning in zilver van de gemeente Vaals met oorkonde en draaginsigne uitgereikt.
Ex-zaalhouder, saxefonist en oud-bestuurslid Alphons Zenden overlijdt op 23 september.
1997 Op 8 februari overlijdt geheel onverwacht Leny Mürer-Balduin: enkele dagen later neemt de harmonie afscheid van de voorzitster van het damescomité en lid van de wandelcommissie in een stijlvolle dienst in de St. Pauluskerk te Vaals.
De 10e Catharina-wandeltocht wordt gehouden op 27 juli. De wandelcommissie viert het 2e lustrum met een prachtige sticker (gesponsord door café Oud Lemiers), prima wandelweer en 1602 officiële inschrijvingen. Wandelambassadeur J. Gillissen is weer op zijn best.
Zondag 21 september Finale Mgr. Ronckentoernooi te Meijel: klarinettist Joris Lumey neemt deel in de Ereafdeling en behaalt 104 punten.