Hoofdstukken

1958 - 1968

foto19581958 Op 29 maart wordt een solistenconcours georganiseerd; er nemen 85 solisten deel.
1959 I.v.m. de benoeming van dhr. B. Starmans tot directeur van de "Phil" is de wekelijkse repetitie op woensdagavond.
1960 Op 29 mei biedt de voorzitter van het Instrumentenfonds de nieuwe uniformen aan. De concoursdag te Bunde is op 6 juni: in de 1e afdeling wordt er een eerste prijs met promotie behaald (306 punten); op de receptie van 7 juni biedt de carnavalsvereniging de Grensschiebere een nieuw uniform aan. Op 31 juli krijgt vaandrig A. Baggen i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap een receptie aangeboden.
1961 Geestelijk adviseur Van Dungen verschijnt voor het eerst op het verenigingstoneel. Door een ongeval van directeur B. Starmans, op carnavalszaterdag, neemt dhr. Jos Franken de directiewerkzaamheden voor een korte tijd over. Het georganiseerde concours (solisten en boerenkapellen) op 12 november is, ondanks de aanwezigheid van de juryleden Stallmeyer en Kockelkoren, geen succes. Op Pinksterzondag begeleiden voor het eerst in de geschiedenis van de harmonie trommelaars de communicantjes naar de kerk: als hun leider treedt dhr. W. Recker uit Vaals op.
1962 Op zondag 23 september neemt de harmonie deel aan het concours te Grathem in de afdeling Uitmuntendheid; men behaalt met 294 punten een eerste prijs. Voor de eerste keer spreekt men over een concoursdeelname van een teleurstelling: men verwachtte een promotie. De nieuwe parochieherder de Z.E.H. Van Amstel wordt ingehaald: de harmonie musiceert tijdens de receptie.
1963 De t.v. wordt gebombardeerd tot boosdoener i.v.m. het slechte repetitiebezoek.
1964 De repetitie wordt van de woensdag verlegd naar de dinsdagavond. Op de jaarvergadering van 23 februari is er voor het eerst sprake van een Damescomit√©.
1965 Op 23 februari wordt de harmonie koninklijk goedgekeurd. Er wordt een nieuw instrumentarium ter waarde van fl. 20.000,- aangeschaft.
1966 Bestuursfuncties worden ais volgt verdeeld: J. Delnoye, 1e voorzitter - J. Evers, 2e voorzitter - J. Bindels, 1e secretaris - A. Cransveld, 2e secretaris - H. van der Meulen, 1e penningmeester - L. Klein, 2e penningmeester. Lemiers neemt afscheid van pastoor Van Amstel en verwelkomt pastoor Meessen.
1967 Dhr. J. Zinken wordt benoemd tot lid van verdiensten. Op het bondsconcours te Blerick behaalt men in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs.
1968 De harmonie heeft een Drumband, die onder leiding van dhr. P. Bindels staat. Uit de leden is een Blaaskapel tot stand gekomen: dhr. P. Schijns is de leider.