Hoofdstukken

1918 - 1928

foto19231920 Op 1 januari heeft de vereniging 7 bestuursleden, 24 "Mitglieder" en 81 "Ehrenmitglieder" waarvan 54 uit Lemiers, 13 uit Vaals, 4 uit Holset, en 10 uit Vijlen. Het jaar sluit af met een batig saldo van fl. 202,23 (Mr. 2558,31) (fl. 100,00 is 2200,00 Mr.). (Kascontroleurs zijn J.H. Ruijters en R.M. Klein); dirigent Janssen wordt in Mr. betaald en verdient in dat jaar Mr. 1144,30; een klarinet kost fl. 25,00. In 1920 schenken 10 leden de harmonie 137,00 Mr en de ereleden zorgen voor een financiële injectie van fl. 107,50.
1921 Lemiers heeft 125 families en 490 inwoners.