In memoriam Jacques Gilissen

In memoriam Jacques Gilissen

“Altijd een handdruk, altijd een praatje, altijd een lach”

Op 18 april ontvingen wij het droevige bericht dat Jacques Gillissen, Erelid van harmonie St. Catharina en tevens Lid van de Club van 100 op 85-jarige leeftijd is overleden.

Wij herinneren ons Jacques als een zeer aimabele man. Zijn nauwe verbondenheid bij onze vereniging kwam tot uiting bij de diverse activiteiten waar Jacques, vaak samen met zijn echtgenote Marleen (die lid was van het damescomité van de harmonie) zich voor inzette.

De harmonie kon vaak een beroep op hem doen als oproepkracht bij de wekelijkse kien-avonden. Ook was Jacques altijd bereid om deel te nemen aan feestcommissies bij jubilea van onze vereniging. Bij het 90-jarig bestaansfeest van onze harmonie in 1988 stond hij mede aan de wieg van de organisatie van de Catharina Wandeltocht; een activiteit die de harmonie liefst 30 jaar heeft georganiseerd en die een belangrijke bron van inkomsten voor onze verenging vormde. Voor al zijn verdiensten voor harmonie St. Catharina Lemiers werd Jacques in 1998 bij het 100-jarig bestaansfeest van onze vereniging benoemd tot Erelid van de verenging, een titel die hij met trots droeg. Jacques was samen met Marleen ook een trouwe bezoeker van onze concerten en nam dan altijd wel even tijd voor een praatje met de dirigent en muzikanten. Een bijzondere Erelid is ons ontvallen. Harmonie St. Catharina is veel dank aan Jacques verschuldigd. Wij wensen Marleen en overige familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen. Jacques zal altijd in onze herinnering voortleven.

Bestuur, dirigent en leden harmonie St. Catharina Lemiers.

Afscheidsbrief van de voorzitter

Beste muziekvrienden,

Het jaar 2020 is in ieder opzicht voor ons allemaal een uitdaging geweest. De uitbraak van Covid 19 heeft ons laten zien hoe kwetsbaar wij als mens zijn. Via deze brief probeer ik u toch nog een resumé van 2020 te geven.

Voor harmonie St. Catharina liep het jaar door de Corona-uitbraak ook anders dan gepland. Het had een jaar moeten worden met enkele mooie concerten en natuurlijk de gebruikelijke optredens. In plaats daarvan waren werden alle repetities in maart stilgelegd. Voor het bestuur, dirigent en leden een bittere pil want de harmonie moet het hebben van gezamenlijke repetities en concerten. Niet alleen op muzikaal gebied veranderde 2020 voor goed harmonie St. Catharina. Begin januari namen wij afscheid van onze beschermvrouw Maria Ernes-Richarz. Helaas moesten wij in augustus ook afscheid nemen van onze erevoorzitter Jo van der Meulen. 2020 Was in ieder opzicht een zwaar jaar. Hopelijk kunnen wij in 2021 weer samen komen om muziek te maken en ons voor te bereiden op mooie concerten.

Het jaar zal beginnen zonder voorzitter. Per 1 januari 2021 zal ik de voorzittershamer inleveren. Na 6,5 jaar als voorzitter neem ik afscheid van harmonie St. Catharina. Ik dank iedereen voor alles. Voor de samenwerking, steun, kritiek, wijze lessen en wat al niet meer.

Ik wens u allen fijne feestdagen toe en voor 2021 een gezond en muzikaal jaar.

Het gaat u allen goed! In alle opzichten!

Met een dankbare groet,

Bernadette Penders – Ernes