Annulering repetities ivm Covid-19

 

Donderdagmiddag 12 maart hebben jullie zeker allemaal het nieuws vernomen dat onze regering drastische maatregelen heeft genomen om de besmetting van het Corona virus tegen te gaan. Deze maatregelen zullen we allemaal als samenleving moeten dragen om er voor te zorgen dat de uitbraak van het virus ingedamd wordt. Deze maatregelen treffen ook onze vereniging.

Inmiddels heeft de KNMO (muziekbond) ons donderdagavond geïnformeerd en dringend verzocht om o.a. de repetities te laten vervallen.

Het bestuur is van mening dit advies op te volgen. De repetities van 17 maart, 24 maart komen hiermee te vervallen.

Of we 31 maart weer beginnen moeten we even laten afhangen van de ontwikkelingen in de komende weken. Info volgt hierover z.s.m.

 

Dank voor jullie begrip.

Namens het bestuur van Harmonie St. Catharina te Lemiers

Afscheid beschermvrouwe Maria Ernes-Richarz

Afscheid beschermvrouwe Maria Ernes-Richarz

Op 4 januari heeft de uitvaartmis van onze beschermvrouwe plaatsgevonden in de parochiekerk St. Catharina te Lemiers. Deze uitvaartmis is door het koperkwartet van onze harmonie muzikaal opgeluisterd. Na de uitvaartdienst is mevrouw Ernes te rusten gelegd op de begraafplaats te Lemiers

Op verzoek van de familie is ons Nieuwjaarsconcert op 5 januari toch door gegaan. Onze beschermvrouwe zou niet anders gewild hebben, aldus de familie. Mevrouw Ernes en haar man Herman zijn tijdens het Nieuwjaarsconcert van de harmonie speciaal herdacht. Daarnaast is het oorspronkelijke muziekprogramma aangepast en zijn de voor het Nieuwjaarsconcert gebruikelijke grappen en grollen achterwege gelaten. Ondanks de droeve omstandigheden was het fijn om samen te zijn tijdens dit Nieuwjaarsconcert.

Those we love

Don’t go away

The walk beside us

Every day…

Unseen, unheard

But always near

Still loved, still missed

And very dear