In Memoriam Jo van der Meulen

Onze Erevoorzitter Jo van der Meulen overleed op donderdag 13 augustus in de leeftijd van 87 jaar. Jo was 75 jaar lid van harmonie St. Catharina.

Jo begon in 1945 bij onze harmonie. Hij speelde klarinet en later basklarinet binnen onze vereniging. Jo was een gedreven muzikant. Thuis repeteren, muziekstukken in orde en goed voorbereid naar de repetitie komen. Een voorbeeld voor ons allemaal. Niet alleen het muziek maken was voor hem belangrijk. Een harmonie moest ook goed geleid worden. Dat deed Jo met woord en daad. Vanaf 1979 tot 1999 was hij onze voorzitter. Voor deze inzet ontving hij de eretitel Erevoorzitter.

Jo had een open oor voor iedereen, kritisch, vaderfiguur. Voor Jo had je ontzag. Nadat hij de voorzittershamers overdroeg aan de jonge generatie bleef hij nog vele jaren de bestuursvergaderingen bezoeken, zo betrokken was hij bij het wel en wee van zijn harmonie.

Jo beleefde vele mooie momenten met zijn harmonie zoals succesvolle deelnames aan diverse concoursen, de concertreis naar Spanje, de jaarlijkse Catharinawandeling. De processie-zondag nam een bijzondere plek in bij Jo. Als voorzitter heeft Jo voor de gemeenschap van Lemiers eveneens veel betekend. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd om de samenwerking tussen de verengingen van Lemiers te bevorderen.

Op 21 april 2018 nam Jo, tijdens het voorjaarsconcert, afscheid als spelend lid van onze harmonie. Hij bleef echter oefenen op zijn instrument tot enkele weken geleden. Muziek maken lag in zijn DNA. Wij verliezen onze erevoorzitter, lid maar vooral vriend.

Jo, wij danken je voor alles wat jij voor onze harmonie familie gedaan hebt.

Wij wensen Maria, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Donateursactie

Geachte muziekvrienden/donateurs,

Al meer dan 120 jaar beleven muzikanten van onze harmonie, vaak van de ene naar de andere generatie, plezier aan het samen muziek maken. Het samen in een goede sfeer repeteren en op uitdagend niveau concerteren, dat is wat onze vereniging in al die jaren en ook anno 2020 nastreeft.

Een harmonie heeft daarnaast een hele belangrijke sociale functie in een gemeenschap. Want wat zou carnaval zijn zonder muziekvan de harmonie, wat zou een communiefeest zijn zonder de muzikale begeleiding van de harmonie, wat zou de prozessie in Lemiers zijn zonder de sfeervolle processiemuziek van de harmonie enz.?

Vragen waarvan wij altijd gedacht hebben het antwoord niet te hoeven geven....de werkelijkheid anno 2020 is echter een andere. Aan de carnavalsoptocht in Lemiers hebben wij op 25 februari nog deelgenomen. Daarna zijn  door het Corona virus de activiteiten binnen onze vereniging gestopt: onze wekelijkse repetitie op dinsdag , de muzikale omlijsting van dodenherdenking in Lemiers, onze geplande concerten rondom 75 jaar bevrijding, onze muzikale rondgang in mei en de kleding-ophaalactie. Ook de prozessie in Lemiers, een activiteit die zo vanzelfsprekend is voor onze harmonie, kan in july geen doorgaan vinden.

Uw morele en financiële steun in deze bijzondere tijden kunnen we nu niet missen. Vandaar dat we onze jaarlijkse donateursactie, die normaliter in het najaar plaatsvindt, deze maand organiseren. We hopen uiteraard dat we onze muzikale activiteiten op enig moment weer kunnen opstarten en dan o.a. alsnog onze rondgang in Lemiers kunnen houden.

Uw financiële steun is voor ons nu extra van belang om als vereniging het hoofd boven water te kunnen houden. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op uw welwillende financiële ondersteuning. Uw donatie kunt u overmaken op NL73 RABO 0132 22119 47.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie !

Bestuur Harmonie St.Catahrina Lemiers.