Donateursactie

                                                                                                                                                                                   

Beste vrienden van harmonie St. Catharina Lemiers,

de lente heeft zijn intreden gedaan. De dagen worden weer langzaam langer, de temperatuur stijgt geleidelijk en over een paar maanden staat de zomervakantie weer voor de deur. Het is ook de tijd van het jaar waarin wij u informeren over onze activiteiten tot aan de zomervakantie en daarna………

Echter, corona heeft uiteraard het afgelopen jaar (en nog steeds) flinke impact op onze vereniging. Bijzondere concerten zoals de geplande bevrijdingsconcerten samen met de muzikanten van het Symphonisch Blasorchster der Belgische Eifel, die op 8 mei in België en op 9 mei in de harmoniezaal te Bocholtz zouden plaatsvinden, hebben we helaas moeten annuleren. De wekelijkse repetities hebben we moeten opschorten; alleen vanaf medio juni tot oktober zijn de repetities op gepaste afstand door gegaan.

Maar we houden de moed erin….we hopen dat met de aangekondigde versoepelingen onze muzikanten op enig moment weer muziek kunnen gaan maken voor de inwoners van Lemiers. Hoe geweldig zou het zijn als we in juli de processie muzikaal kunnen begeleiden, de Heilige Mis bij het kasteel muzikaal zouden kunnen opluisteren en aansluitend een concert zouden kunnen verzorgen? Zaken die we eigenlijk altijd als vanzelfsprekend hebben ervaren en waar we nu reikhalzend naar uitkijken. We hopen er het beste van!

Als vereniging kunnen we niet zonder de steun van onze vrienden en donateurs. Vooral in deze tijd is uw financiële steun voor ons van belang om als vereniging het hoofd boven water te kunnen houden. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op uw welwillende financiële ondersteuning. We zien uw bijdrage graag tegemoet op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie !

Met muzikale groet,

Bestuur Harmonie St. Catharina Lemiers.

In memoriam Jacques Gilissen

In memoriam Jacques Gilissen

“Altijd een handdruk, altijd een praatje, altijd een lach”

Op 18 april ontvingen wij het droevige bericht dat Jacques Gillissen, Erelid van harmonie St. Catharina en tevens Lid van de Club van 100 op 85-jarige leeftijd is overleden.

Wij herinneren ons Jacques als een zeer aimabele man. Zijn nauwe verbondenheid bij onze vereniging kwam tot uiting bij de diverse activiteiten waar Jacques, vaak samen met zijn echtgenote Marleen (die lid was van het damescomité van de harmonie) zich voor inzette.

De harmonie kon vaak een beroep op hem doen als oproepkracht bij de wekelijkse kien-avonden. Ook was Jacques altijd bereid om deel te nemen aan feestcommissies bij jubilea van onze vereniging. Bij het 90-jarig bestaansfeest van onze harmonie in 1988 stond hij mede aan de wieg van de organisatie van de Catharina Wandeltocht; een activiteit die de harmonie liefst 30 jaar heeft georganiseerd en die een belangrijke bron van inkomsten voor onze verenging vormde. Voor al zijn verdiensten voor harmonie St. Catharina Lemiers werd Jacques in 1998 bij het 100-jarig bestaansfeest van onze vereniging benoemd tot Erelid van de verenging, een titel die hij met trots droeg. Jacques was samen met Marleen ook een trouwe bezoeker van onze concerten en nam dan altijd wel even tijd voor een praatje met de dirigent en muzikanten. Een bijzondere Erelid is ons ontvallen. Harmonie St. Catharina is veel dank aan Jacques verschuldigd. Wij wensen Marleen en overige familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen. Jacques zal altijd in onze herinnering voortleven.

Bestuur, dirigent en leden harmonie St. Catharina Lemiers.