Aangepast Nieuwjaarsconcert

Aangepast Nieuwjaarsconcert

Het Nieuwjaarsconcert van onze vereniging op 5 januari zal, ondanks het overlijden van onze beschermvrouwe mevrouw Maria Ernes-Richarz en haar echtgenoot Herman Ernes, toch doorgaan. Dit gebeurt op verzoek van de familie Ernes-Richarz.

De programmering van het concert zal aan de droeve omstandigheden worden aangepast. Daarnaast zullen de voor het Nieuwjaarsconcert bekende grappen en grollen achterwege worden gelaten. Onze beschermvrouwe zal bij dit concert speciaal worden herdacht.

Het Nieuwjaarsconcert vindt plaats om 11.00 uur in ons verengingslokaal.

 

In Memoriam beschermvrouwe mevrouw Ernes-Richarz

beschermvrouw 2

Op 28 december bereikte ons het verdrietige bericht dat mevrouw Maria Ernes-Richarz, beschermvrouwe van harmonie St. Catharina Lemiers is overleden. Het feit dat zij overleden is op dezelfde dag als die waarop we afscheid namen van haar man, Herman Ernes, heeft ons allen diep geraakt. Herman overleed op 22 december.

De familie Richarz is al vele jaren nauw verbonden met onze verenging. Op 1 mei 1979 werd de heer Richarz, vader van onze beschermvrouwe benoemd tot beschermheer van harmonie St. Catharina. Na het overlijden van de heer Richarz nam Maria Ernes-Richarz in 1990 deze eervolle functie van haar vader over.

Mevrouw Ernes vervulde de functie van beschermvrouwe met verve. Ze was altijd nauw verbonden met onze harmonie en ze volgde de muzikale ontwikkelingen van de vereniging op de voet. Bij concerten en optredens van onze harmonie gaf zij meestal acte de presence, waarbij zij vooral niet in de schijnwerpers wilde staan en liefst samen met haar man Herman een plekje zocht tussen de andere bezoekers aan het concert. De betrokkenheid bij onze vereniging kwam ook tot uiting in het gegeven dat haar dochters deel hebben uitgemaakt van het bestuur en haar kleinkinderen spelende leden van onze vereniging zijn geweest. Momenteel vervult dochter Bernadette al enkele jaren de rol van voorzitter van onze harmonie.

Naast de betrokkenheid bij muzikale ontwikkelingen, was onze beschermvrouwe ook een goede adviseur en kon onze vereniging altijd bij haar terecht. De laatste bestuursvergadering van het jaar werd steevast bij haar thuis gehouden in Gemmenich, waarbij zij de bestuursleden warm onthaalde en zij tevens haar visie gaf op zaken die bij onze vereniging speelden. Ook op financieel gebied heeft onze beschermvrouwe onze harmonie ieder jaar weer opnieuw royaal ondersteund; zij wilde hier vooral weinig ruchtbaarheid aan geven. Graag willen wij hier onze grote dank voor uitspreken.

Mevrouw Ernes onderhield met veel bestuursleden en muzikanten van onze vereniging ook een persoonlijke band. Wij herinneren haar als een hartelijke vrouw met oprechte interesse in de medemens.

In januari werd zij door ziekte getroffen en na een zwaar jaar is onze beschermvrouwe op 28 december overleden. Bestuur, dirigent en leden van onze harmonie zullen haar erg gaan missen. Zij zal voor altijd in onze herinnering blijven als een wijze, warme en betrokken beschermvrouwe. Moge zij rusten in vrede.

Lemiers, 29 december 2019