Kledingactie 3 oktober 2020

Kledingactie 3 oktober gaat zeker door!

Op zaterdag 3 oktober organiseert harmonie St. Catharina weer de jaarlijkse kledingactie.

Nu door het corona-virus veel mensen verplicht thuis moeten blijven, is het opruimen van de kledingkast een nuttige tijdbesteding, De kledingactie zou eerst op 28 maart plaatsvinden. Door de strenge corona-regels, was het bestuur van de harmonie toen genoodzaakt om de actie op het laatste moment af te gelasten. De kledingactie gaat op 3 oktober alsnog door, dus ruim gerust de kledingkast op! De kledingactie is om meerdere redenen een goed initiatief van de harmonie; door kleding zoals broeken, jassen, hemden, schoenen etc, op te halen, krijgt deze kleding een nieuwe bestemming en verdwijnt daarmee niet bij het grofvuil. Daarnaast ontvangt de harmonie met deze ophaalactie een vergoeding die de vereniging aanwendt voor haar instrumentenfonds.

In Lemiers, Holset en Mamelis dienen de gesloten zakken voor 9.00 uur aan de straat gezet te worden. De zakken worden tussen 9.00 en 10.00 uur door de leden van de harmonie opgehaald. Tot en met 2 oktober kunnen de kledingzakken ook worden afgegeven bij Lisa Richarz, Irmgardstraat 26 te Vaals, Succes met opruimen van de kledingkast en dank voor de medewerking aan de kledingactie van harmonie St. Catharina.

Dirigent Loek Paulissen en de Coronastrategie

Onze Dirigent beschrijft de Coronavirus als stoorzender in een artikel van het Vaalser Weekblad. Een gedeelte willen wij graag laten lezen om te laten zien wat de covid -19 virus voor een impact heeft op het verenigingsleven.

De coronavirus inbreuk op het wekelijkse dinsdagavond reilen en zeilen bij harmonie St. Catharina was, zoals elders, drastisch te noemen.Loek Paulissen constateert zonder stemverheffing:  Van maart tot en met mei 2020, drie maanden lang, hebben wij eigenlijk niets in Lemiers gedaan. Het bestuur heeft in overleg met mij gestelt: Wij laten voorlopig alles rusten en we bekijken later-als de kust veiliger is-wat we moeten doen. Digitaal is er toen niets  gebeurd. Wel is er gecommuniceerd met onze relatief kleine maar fijne , circa 30 leden tellende ledengroep,uiteraard. Loek heeft speciaal voor de leden een videoboodschap ingesproken en heeft constant met onze voorzitter van gedachten gewisseld. Natuurlijk heeft hij de leden ook voorzien van tips over wat zij als belangrijk participant voor het harmonieorkest tijdens de corona lockdown zouden kunnen doen. De meeste muzikanten daar zijn echt goede, gemotiveerde en serieuze krachten, die wel weten wat hun freewheelend aan zelfstudie in de thuissituatie te doen staat.

Toen het RIVM en de regering, met de KNMO in hun kielzoog, begin juli weer onder voorwaarden groen licht gaven, was St. Catharina onmiddelijk en enthousiast ervoor te porren met het hele korps opnieuw de repetities te hervatten. Uiteraard met inachtneming van 2 meter tussenruimte en een goede ventilatie in zaal Oud-Lemiers an de Rijksweg. Zoals vaker gestelt klein maar fijn. De zaal is voor een korps als het onze heel geschikt, want vrij hoog en voorzien van een goed ventilatiesysteem. Voor de zomervacantie hebben we gelukkig al een drietal repetities kunnen afwerken. We zijn in juli zelfs wat alnger doorgegaan omdat toch niemand op vacantie wilde of durfde, en na drie weken zomerpauze , zijn we nu weer met de wekelijkse repetities begonnen. De groep is heel gemotiveerd en solidair, het heeft heel lang geduurd voor hun om weer met volle inzet te kunnen herbeginnen. Kortom erg leuk en stimulerend. Wel dient erbij aaangestipt te worden, dat nog twee muzikanten, beiden werkend in de zorg, vooralsnog ontbreken. Dit vanwege hun beroep of omstandigheden. Zoiets moeten we respecteren, zij komen met kwetsbare patiënten in aanraking, en zij durfen het risico nu nog niet te nemen.

Onze jaarplanning is veranderd. We hebben voor andere werken gekozen, omdat  er met onze Muziekcommissie al concerten in het najaar en voorjaar van 2021 zijn gepland. Of op 31 oktober ons traditionele najaarsconcert en daarna het Nieuwjaarsconcert op de eerste zondag in januari echter allemaal doorgaan, weet in deze onzekere peirode niemand.dat najaarsconcert stond gepland met Brassband Limburg, maar die combinatie lukt straks niet meer. Misschien wordt  dat een wat logischer en nieuwere aanpak met gevarieerde optredens van diverse eigen ensembles. Waardoor eigen muzikantenook als solist wat meer in the picture kunnen worden geplaatst. Voorlopig bij uitvoeringen nog niet met het gehele korps op het podium bij ons verenigingslokaal Oud-Lemiers. Dat is daar, gelet op de coronavoorschriften van anderhalve meter onderlinge afstand, ruimtelijk niet geschikt voor. Maar verschillende solistische ensembles. Dan is er nog het jaarlijkse patroonsfeest, waarbij we traditioneel in de kerk spelen. Ook dat is nu alleen maar met kleinere ensembles mogelijk.

Het is echter van levensbelang dat we speeldata blijven plannen. Voor de muzikanten en voor hun aanhang en vaste supportersschare. En mocht een optreden dooor coronaperikelen onverhoopt niet doorgaan, pech gehad. Dan maken we ons weer op voor het volgende project of activiteit.Vanwege de hervatting met instudering van een nieuwconcertprogramma, is misschien enige nadere uitleg voor de ensemle-uitvoeringskeuze noodzakelijk. We zijn niet meer verder gegaan met de werken die we in het voorjaar van 2020 intesief aan het inoefenen waren voor de twee Bevrijdingsconcerten in het kader van 75 jaar Bevrijding. Een dubbelconcert, dat we op 8 en 9 mei 2020zouden gaan uitvoeren, samen met het Symphonisches Blasorchester der Belgische Eifel, met één uitvoering in Nederland en éénin Walhoen (B). Het programmawas zo specifiek, dat we het daarom hebben laten vervallen. Heel erg jammer want het was een superleuk project, waarin heel veel energie en voorbereiding is gestoken. Op dit Bevrijdingsprogramma stond ook het werk 'Anne Frank' met een vioolsolo van een student van het Conservatorium in Leuk geprogrammmeerd, wat allemaal moest worden afgeblazen. Sinds juli hebben we daarom een aantal nieuwe stukken op het oefenprogramma genomen, o.a. de Summer Dances van Adam Gorp, en de boeiende Hongaarse compositie Tarjan van Thierry de Ruel, een jonge Franse compnist, leerling van Jan van der Roost.

Op de vraag over: de meeste dirigenten hebben het over  enthousiast repeteren, maar niets staat qua programmering vast, geeft Loek het volgende ter antwoord: Dat klopt, maar het leuke in Lemiers is dat ze nu het repeteren an sich al leuk vinden. Gelet op het sociale aspect: het weer bij mekaar kunnen zijn, het feit dat ze wer samen buitenshuis muziek kunnen maken op de dinsdagavond, dat vinden ze al prima. Nu kan er extra aandacht gewijd worden aan het ensemblespel. Passend bij ons verenigingsmotto 'klein maar fijn'.Toegegeven misschien heb je door de tijdsomstandigheden niet direct echt een vaststaand doel in het verschiet, maar je bent in ieder geval weer creatief bezig.