Kledingactie 18 september 2021

De muzikanten van Harmonie St. Catharina  houden op zaterdag 18 september weer de jaarlijkse inzamelingsactie van oude kleren. Naast oude kleren zijn schoenen, beddengoed en dekens ook van harte welkom. Alles kunt u aanleveren in gewone vuilniszakken. A.u.b de zak(ken) goed sluiten.

Gelieve de gesloten zak(ken) op zaterdag 18.09.2021 voor 09.00 voor uw deur deponeren.

De zakken worden opgehaald tussen 09.00-10.00.

Wilt u niet wachten met opruimen of heeft u te weinig opslagruimte, gelieve dan contact op te nemen met mevrouw L.Richarz (06 42497975). U kunt met haar een afsprak maken wanneer u de zakken bij haar kunt afgeven.

De opbrengst wordt besteed aan o.a. instrumenten en muziekstukken voor de leden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Donateursactie

                                                                                                                                                                                   

Beste vrienden van harmonie St. Catharina Lemiers,

de lente heeft zijn intreden gedaan. De dagen worden weer langzaam langer, de temperatuur stijgt geleidelijk en over een paar maanden staat de zomervakantie weer voor de deur. Het is ook de tijd van het jaar waarin wij u informeren over onze activiteiten tot aan de zomervakantie en daarna………

Echter, corona heeft uiteraard het afgelopen jaar (en nog steeds) flinke impact op onze vereniging. Bijzondere concerten zoals de geplande bevrijdingsconcerten samen met de muzikanten van het Symphonisch Blasorchster der Belgische Eifel, die op 8 mei in België en op 9 mei in de harmoniezaal te Bocholtz zouden plaatsvinden, hebben we helaas moeten annuleren. De wekelijkse repetities hebben we moeten opschorten; alleen vanaf medio juni tot oktober zijn de repetities op gepaste afstand door gegaan.

Maar we houden de moed erin….we hopen dat met de aangekondigde versoepelingen onze muzikanten op enig moment weer muziek kunnen gaan maken voor de inwoners van Lemiers. Hoe geweldig zou het zijn als we in juli de processie muzikaal kunnen begeleiden, de Heilige Mis bij het kasteel muzikaal zouden kunnen opluisteren en aansluitend een concert zouden kunnen verzorgen? Zaken die we eigenlijk altijd als vanzelfsprekend hebben ervaren en waar we nu reikhalzend naar uitkijken. We hopen er het beste van!

Als vereniging kunnen we niet zonder de steun van onze vrienden en donateurs. Vooral in deze tijd is uw financiële steun voor ons van belang om als vereniging het hoofd boven water te kunnen houden. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op uw welwillende financiële ondersteuning. We zien uw bijdrage graag tegemoet op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie !

Met muzikale groet,

Bestuur Harmonie St. Catharina Lemiers.