Jubilarissen 2019

Marianne Frericks, 25 jaar lid

patroonsfeest 2019 2

Het is al weer 25 jaar geleden dat Nicole Schwanen haar Eerste Heilige Communie deed. Uiteraard werd dit communiefeest door Ria en Jacques goed gevierd; de muzikanten van harmonie St. Catharina waren hierbij ook uitgenodigd. Omdat Maurice Schwanen en Stephan Spijkers klasgenoten waren, waren Marianne en Wil ook van de partij.

Het was Jacques die op een onverwacht moment aan Marianne vroeg, of spelen bij een harmonie niks voor haar was. Hij bedoelde uiteraard het tegenovergestelde. De klarinet van Ria werd er snel bijgehaald. Marianne kreeg de instructie eens op de klarinet te blazen. Net op het moment dat Marianne dat deed, riep Jacques enthousiast naar de andere muzikanten: hee mensen, hier staat een nieuw lid van de harmonie. En gelijk had hij.

In het najaar van 1994 kreeg Marianne (als veertig jarige) haar eerste muziekles, uiteraard op klarinet. Van een bewuste keuze voor de klarinet was geen sprake. Toch is zij nog steeds erg blij met de keuze voor dit instrument. Pas in een volgend leven zou zij waldhoorn willen spelen en daarna zou zij voor cello kiezen.

Marianne kreeg de eerste jaren klarinetles van Kurt Delnoije en later van John Debie. Stephan en Richard, de zonen van Marianne en Wil volgden later ook het voorbeeld van hun moeder en werden lid van onze harmonie op klarinet. Door studies buiten Limburg hebben zij het lidmaatschap van onze vereniging helaas moeten beëindigen. Aan het spelen van duetten en trio’s o.a. met haar zonen heeft Marianne veel plezier beleefd. De mooiste herinneringen uit de afgelopen jaren heeft zij beleefd door samen met de jeugd concertjes te verzorgen in de kerk of bij andere feestelijke gelegenheden. Ook de repetities met de jeugd waren voor Marianne al een feestje.

Aan de grote uitvoeringen zoals het concert bij het Kasteel, deelname aan het bondsconcours of de geweldige carnavalsoptochten in Eschweiler heeft Marianne zeker plezier beleefd maar zij herinnert zich vooral de wekelijkse repetities en gewone optredens, waarbij we mooie muziek maken. “Als we met de klarinetten mooi stemmen, als de solo’s van de andere muzikanten zo mooi zijn dat ik niet verder kan spelen maar wil luisteren” dan vormen dit mooie herinneringen voor Marianne. Samen muziek maken, dat is nog steeds voor Marianne het mooiste wat er is.

Marianne is niet alleen een trouwe repetitiebezoeker en bevlogen klarinettiste. Zij heeft zich ook op andere wijzen erg verdienstelijk gemaakt binnen onze harmonie. In de beginjaren heeft zij veel geholpen bij de repetities en optredens van de jeugdharmonie. Later vormde zij samen met Ellie en Christel 11 jaar lang de Speculaasvrouwtjes van de vereniging. Mede door de inzet van Marianne is de speculaasverkoop uitgegroeid tot een jaarlijkse actie die de harmonie ieder jaar weer een mooi bedrag oplevert. Sinds 2013 is Marianne bestuurslid van onze harmonie, waarbij zij al weer een aantal jaren als 2e secretaris fungeert en daarbij o.a. zorgt voor de archivering van de muziekstukken. De harmonie maakt graag gebruik van de opslagruimte die Marianne en Wil in hun grote huis ter beschikking hebben.

Marianne heeft ook Wil enthousiast kunnen maken voor onze vereniging. Hij is de afgelopen 25 jaar altijd betrokken geweest bij onze vereniging en heeft zelfs een aantal jaren een bestuursfunctie binnen onze vereniging vervult.

Marianne hoopt als spelend lid nog vele muzikale jaren binnen onze vereniging te mogen beleven.

Willy Schijns, 40 jaar lid

patroonsfeest 2019 1

Jubilaris Willy Schijns is de oudste uit een gezin met 5 zonen. Naast Willy bestaat het gezin uit de broers Danny, Ron, Roger en Patrick. Het gezin kwam in 1972 vanuit Gemmenich – België in Lemiers wonen. De broers van Willy waren actief bij de voetbalvereniging in Lemiers. Omdat Willy nog geen lid was van een vereniging, benaderde voorzitter de heer Evers in 1979 Willy om lid te worden van de drumband van harmonie St. Catharina. Dat zag Willy wel zitten; hij startte op kleine trom om kort daarna te kiezen voor de dieptetrom.

Willy is een trouw lid van harmonie St. Catharina. Tot 2013 was hij bij alle straatoptredens van de harmonie present. In januari 2013 werd Willy plotseling ziek en verbleef hij bijna 2 maanden in het ziekenhuis. Daarna knapte Willy gelukkig weer op maar was het meelopen op straat niet meer mogelijk; de verbondenheid aan de harmonie is tot de dag van vandaag gebleven. Willy is niet alleen trouw aan de harmonie maar zeker ook aan zijn werk. In 1982 startte hij bij de toenmalige ZOL bedrijven te Kerkrade. Vervolgens bij Licom, WOZL en momenteel is hij werkzaam binnen WSP Parkstad. Iedere werkdag loopt om 4.15 uur de wekker af bij Willy. Om 5.45 uur brengt de bus hem naar busstation Roda-Boulevard te Kerkrade. Van daaruit rijdt om 6.40 uur een busje van WSP Parkstad Willy naar koekjesfabriek Nora te Gronsveld. Van 7.30 uur tot 16.00 uur is Willy hier druk in de weer bij het inpakken van de koekjes. Daarna brengt het busje hem weer naar busstation Roda-Boulevard, waarna hij om 16.45 uur de bus naar Lemiers pakt. Om 17.30 uur, dus 12 uur na zijn vertrek, is Willy weer thuis in Lemiers. In de afgelopen 37 jaar heeft Willy zich maar één keer verslapen. Naast zijn werk en de harmonie is Willy een echte sportfan. Voetballen en de wielersport hebben vooral zijn interesse. Hij verheugt zich nu al op deelname van Oranje aan het EK van 2020. Willy heeft goede herinneringen aan de tijd waarin harmonie St. Catharina nog een goede drumband had. Vooral de processies in Lemiers en de carnavalsoptochten in Aldenhoven en Eschweiler kan Willy zich nog goed herinneren. Ook aan de concertreis naar Lloret de Mar heeft hij veel plezier beleefd.

Willy is voor de vele deelnemers aan de Catharinatocht zeker ook een bekend gezicht. De eerste jaren liep Willy zelf nog mee, maar al gauw was hij degene die op de rustplaats zeer nauwkeurig de stempels zette op de startkaarten. Ook is hij al vele jaren op zaterdagavond collectant in de Catharinakerk in Lemiers. De wens van Willy is dat hij nog vele jaren als steunend lid verbonden mag blijven aan harmonie St. Catharina Lemiers.

 

Speculaasactie 23.11.2019

Speculaasactie2019

 

Vanaf 11.11 kunt U de zakjes met drie speculaaspoppen al kopen op volgende plaatsen:

  • Cafe Oud Lemiers
  • Fruitbedrijf de Esch
  • Akkerhof
  • Fruitteeltbedrijf Bischoff
  • MedFit