Voorjaarsconcert St. Catharina 2018 in teken van bijzonder afscheid!

Op zaterdag 23 april heeft harmonie St. Catharina Lemiers haar jaarlijks voorjaarsconcert gehouden.
De harmonie, die is opgericht in 1898, bestaat dit jaar 120 jaar. Dat is best al een hele tijd, maar voor een muziekvereniging toch geen uitzonderlijke prestatie
.

Bijzonder is wel als een muzikant op 84-jarige leeftijd liefst 73 jaar spelend lid is van die harmonie en daarbij niet enkel, met alle respect, de rijen aanvult bij de klarinetten maar als enige basklarinet in het orkest speelt.
Daar waar menig muzikant met het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd zijn/haar instrument aan de kapstok hangt, heeft ons bijzonder lid er nog bijna 20 jaar als actieve muzikant aan vastgeknoopt.
Enkele weken geleden heeft deze muzikant en verenigingsman in hart en nieren, Jo van der Meulen, aan het bestuur aangegeven dat het Voorjaarsconcert zijn laatste concert zou worden als spelend lid van harmonie St. Catharina Lemiers.
En zo kreeg het Voorjaarsconcert 2018 een heel bijzonder cachet, met voor muzikanten en trouwe bezoekers een emotionele lading.

Voorzitter Bernadette Penders - Ernes memoreerde in haar openingswoord al de bijzondere betrokkenheid van Jo van der Meulen bij harmonie St. Catharina. Niet alleen als trouwe muzikant, die nauwelijks een repetitie miste, maar ook als bestuurslid van onze vereniging en later ook nog gedurende bijna een kwart eeuw als voorzitter van de harmonie. Dit leverde hem de titel Erevoorzitter van onze vereniging op.

Op zaterdag 23 april heeft harmonie St. Catharina Lemiers haar jaarlijks voorjaarsconcert gehouden. De harmonie, die is opgericht in 1898, bestaat dit jaar 120 jaar. Dat is best al een hele tijd, maar voor een muziekvereniging toch geen uitzonderlijke prestatie. Bijzonder is wel als een muzikant op 84-jarige leeftijd liefst 73 jaar spelend lid is van die harmonie en daarbij niet enkel, met alle respect de rijen aanvult bij de klarinetten, maar als enige basklarinet in het orkest speelt. Daar waar menig muzikant met het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd zijn/haar instrument aan de kapstok hangt, heeft ons bijzonder lid er nog bijna 20 jaar als actieve muzikant aan vastgeknoopt. Enkele weken geleden heeft deze muzikant en verenigingsman in hart en nieren, Jo van der Meulen, aan het bestuur aangegeven dat het Voorjaarsconcert zijn laatste concert zou worden als spelend lid van harmonie St. Catharina Lemiers. En zo kreeg het Voorjaarsconcert 2018 een heel bijzonder cachet, met voor muzikanten en trouwe bezoekers een emotionele lading.
Voorzitter Bernadette Penders - Ernes memoreerde in haar openingswoord al de bijzondere betrokkenheid van Jo van der Meulen bij harmonie St. Catharina. Niet alleen als trouwe muzikant, die nauwelijks een repetitie miste, maar ook als bestuurslid van onze vereniging en later ook nog gedurende bijna een kwart eeuw als voorzitter van de harmonie. Dit leverde hem de titel Erevoorzitter van onze vereniging op.


Tijdens het Voorjaarsconcert speelde Jo van der Meulen op zijn basklarinet zijn laatste noten binnen harmonie St. Catharina. Na afloop van het concert bedankte Marianne Frericks namens bestuur en muzikanten Jo voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de harmonie. Zij memoreerde dat Jo, daar op zijn plek midden in het orkest letterlijk en figuurlijk de kern vormde van de vereniging. Marian heeft zelf ervaren hoe muzikanten als lid van de harmonie steeds meer met elkaar verweven raken, waarbij Jo van der Meulen cruciaal was in dat weefsel. Hij schonk vier zonen (Egon, Erwin , Ronald en Guido) aan de harmonie, haalde spelende leden van heinde en ver op waarvan eentje schoondochter werd (Christel), zorgde altijd voor trouwe familie bij activiteiten van de harmonie etc.
Er ontstonden onderlinge vriendschapsdraden, sommige meer dan 40 jaar oud omdat je elke week- vaak meer dan éénmaal per week- samenkomt om muziek te maken, je deelt vreugde en verdriet, ook buiten de repetities om. Allemaal draden die in de loop van vele jaren van verbinding een prachtig en stevig weefsel maken. Wat doorklinkt en hoorbaar is. Weefsels die in deze individualistische (Twitter)tijd in het algemeen onder druk staan. En nu gaat, volkomen begrijpelijk en terecht een hoofddraad, een kerndraad onze vereniging verlaten. Onze vereniging zal nooit meer hetzelfde zijn, maar ons weefsel is sterk genoeg en kan dat dragen. Met deze welgekozen woorden bedankte Marian Jo voor alles wat hij voor harmonie St. Catharina gedaan heeft en wenste hem samen met zijn echtgenote Maria nog vele mooie jaren, in de wetenschap dat de onderlinge verbinding zal blijven bestaan. Na de laatste slotakkoorden van het orkest sprak Jo van der Meulen de aanwezigen toe, waarbij hij aangaf dankbaar te zijn voor de vele mooie jaren die hij binnen zijn harmonie St. Catharina heeft mogen meemaken. Hij had graag het 75-jarig verenigingsjubileum als spelend lid nog willen vieren, maar aan alles komt een eind en het is goed zo, aldus Jo. Een daverend en welgemeend applaus van alle aanwezigen voor Jo van der Meulen vormde het sluitstuk van dit bijzondere Voorjaarsconcert.

Posters van toen