In memoriam Jacques Gilissen

In memoriam Jacques Gilissen

“Altijd een handdruk, altijd een praatje, altijd een lach”

Op 18 april ontvingen wij het droevige bericht dat Jacques Gillissen, Erelid van harmonie St. Catharina en tevens Lid van de Club van 100 op 85-jarige leeftijd is overleden.

Wij herinneren ons Jacques als een zeer aimabele man. Zijn nauwe verbondenheid bij onze vereniging kwam tot uiting bij de diverse activiteiten waar Jacques, vaak samen met zijn echtgenote Marleen (die lid was van het damescomité van de harmonie) zich voor inzette.

De harmonie kon vaak een beroep op hem doen als oproepkracht bij de wekelijkse kien-avonden. Ook was Jacques altijd bereid om deel te nemen aan feestcommissies bij jubilea van onze vereniging. Bij het 90-jarig bestaansfeest van onze harmonie in 1988 stond hij mede aan de wieg van de organisatie van de Catharina Wandeltocht; een activiteit die de harmonie liefst 30 jaar heeft georganiseerd en die een belangrijke bron van inkomsten voor onze verenging vormde. Voor al zijn verdiensten voor harmonie St. Catharina Lemiers werd Jacques in 1998 bij het 100-jarig bestaansfeest van onze vereniging benoemd tot Erelid van de verenging, een titel die hij met trots droeg. Jacques was samen met Marleen ook een trouwe bezoeker van onze concerten en nam dan altijd wel even tijd voor een praatje met de dirigent en muzikanten. Een bijzondere Erelid is ons ontvallen. Harmonie St. Catharina is veel dank aan Jacques verschuldigd. Wij wensen Marleen en overige familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen. Jacques zal altijd in onze herinnering voortleven.

Bestuur, dirigent en leden harmonie St. Catharina Lemiers.