Afscheidsbrief van de voorzitter

Beste muziekvrienden,

Het jaar 2020 is in ieder opzicht voor ons allemaal een uitdaging geweest. De uitbraak van Covid 19 heeft ons laten zien hoe kwetsbaar wij als mens zijn. Via deze brief probeer ik u toch nog een resumé van 2020 te geven.

Voor harmonie St. Catharina liep het jaar door de Corona-uitbraak ook anders dan gepland. Het had een jaar moeten worden met enkele mooie concerten en natuurlijk de gebruikelijke optredens. In plaats daarvan waren werden alle repetities in maart stilgelegd. Voor het bestuur, dirigent en leden een bittere pil want de harmonie moet het hebben van gezamenlijke repetities en concerten. Niet alleen op muzikaal gebied veranderde 2020 voor goed harmonie St. Catharina. Begin januari namen wij afscheid van onze beschermvrouw Maria Ernes-Richarz. Helaas moesten wij in augustus ook afscheid nemen van onze erevoorzitter Jo van der Meulen. 2020 Was in ieder opzicht een zwaar jaar. Hopelijk kunnen wij in 2021 weer samen komen om muziek te maken en ons voor te bereiden op mooie concerten.

Het jaar zal beginnen zonder voorzitter. Per 1 januari 2021 zal ik de voorzittershamer inleveren. Na 6,5 jaar als voorzitter neem ik afscheid van harmonie St. Catharina. Ik dank iedereen voor alles. Voor de samenwerking, steun, kritiek, wijze lessen en wat al niet meer.

Ik wens u allen fijne feestdagen toe en voor 2021 een gezond en muzikaal jaar.

Het gaat u allen goed! In alle opzichten!

Met een dankbare groet,

Bernadette Penders – Ernes