In Memoriam Jo van der Meulen

Onze Erevoorzitter Jo van der Meulen overleed op donderdag 13 augustus in de leeftijd van 87 jaar. Jo was 75 jaar lid van harmonie St. Catharina.

Jo begon in 1945 bij onze harmonie. Hij speelde klarinet en later basklarinet binnen onze vereniging. Jo was een gedreven muzikant. Thuis repeteren, muziekstukken in orde en goed voorbereid naar de repetitie komen. Een voorbeeld voor ons allemaal. Niet alleen het muziek maken was voor hem belangrijk. Een harmonie moest ook goed geleid worden. Dat deed Jo met woord en daad. Vanaf 1979 tot 1999 was hij onze voorzitter. Voor deze inzet ontving hij de eretitel Erevoorzitter.

Jo had een open oor voor iedereen, kritisch, vaderfiguur. Voor Jo had je ontzag. Nadat hij de voorzittershamers overdroeg aan de jonge generatie bleef hij nog vele jaren de bestuursvergaderingen bezoeken, zo betrokken was hij bij het wel en wee van zijn harmonie.

Jo beleefde vele mooie momenten met zijn harmonie zoals succesvolle deelnames aan diverse concoursen, de concertreis naar Spanje, de jaarlijkse Catharinawandeling. De processie-zondag nam een bijzondere plek in bij Jo. Als voorzitter heeft Jo voor de gemeenschap van Lemiers eveneens veel betekend. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd om de samenwerking tussen de verengingen van Lemiers te bevorderen.

Op 21 april 2018 nam Jo, tijdens het voorjaarsconcert, afscheid als spelend lid van onze harmonie. Hij bleef echter oefenen op zijn instrument tot enkele weken geleden. Muziek maken lag in zijn DNA. Wij verliezen onze erevoorzitter, lid maar vooral vriend.

Jo, wij danken je voor alles wat jij voor onze harmonie familie gedaan hebt.

Wij wensen Maria, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.