Afscheid beschermvrouwe Maria Ernes-Richarz

Afscheid beschermvrouwe Maria Ernes-Richarz

Op 4 januari heeft de uitvaartmis van onze beschermvrouwe plaatsgevonden in de parochiekerk St. Catharina te Lemiers. Deze uitvaartmis is door het koperkwartet van onze harmonie muzikaal opgeluisterd. Na de uitvaartdienst is mevrouw Ernes te rusten gelegd op de begraafplaats te Lemiers

Op verzoek van de familie is ons Nieuwjaarsconcert op 5 januari toch door gegaan. Onze beschermvrouwe zou niet anders gewild hebben, aldus de familie. Mevrouw Ernes en haar man Herman zijn tijdens het Nieuwjaarsconcert van de harmonie speciaal herdacht. Daarnaast is het oorspronkelijke muziekprogramma aangepast en zijn de voor het Nieuwjaarsconcert gebruikelijke grappen en grollen achterwege gelaten. Ondanks de droeve omstandigheden was het fijn om samen te zijn tijdens dit Nieuwjaarsconcert.

Those we love

Don’t go away

The walk beside us

Every day…

Unseen, unheard

But always near

Still loved, still missed

And very dear