Aangepast Nieuwjaarsconcert

Aangepast Nieuwjaarsconcert

Het Nieuwjaarsconcert van onze vereniging op 5 januari zal, ondanks het overlijden van onze beschermvrouwe mevrouw Maria Ernes-Richarz en haar echtgenoot Herman Ernes, toch doorgaan. Dit gebeurt op verzoek van de familie Ernes-Richarz.

De programmering van het concert zal aan de droeve omstandigheden worden aangepast. Daarnaast zullen de voor het Nieuwjaarsconcert bekende grappen en grollen achterwege worden gelaten. Onze beschermvrouwe zal bij dit concert speciaal worden herdacht.

Het Nieuwjaarsconcert vindt plaats om 11.00 uur in ons verengingslokaal.