Club van 100

club van 100 speldjeOm de gemeenschapsfunctie maar om de muzikale en artistieke functie van een harmonieorkest op een goede wijze in te kunnen vullen, kan harmonie St. Catharina niet zonder sponsors. Vanaf deze plaats willen wij dan ook onze sponsors, waaronder ook de inwoners van de gemeenschap Lemiers, hartelijk danken voor hun (financiële) steun. Ook danken wij de Club van 100, een belangrijke steunpilaar, die onze vereniging al vele jaren structureel voorziet van financiële steun.

De Club van 100 is in 2003 ontstaan op initiatief van Erevoorzitter Jo van der Meulen en bestaat uit mensen die de vereniging een warm hart toedragen. Leden van de Club van 100 hebben speciale privileges, zoals gratis toegang tot alle concerten, waarvoor zij persoonlijk worden uitgenodigd. Daarnaast wordt een tweejaarlijks uitstapje voor de leden georganiseerd.

Om lid te worden van de Club van 100 betaalt u minimaal € 50,- per jaar contributie.
Betaling kan plaatsvinden op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 t.n.v. harmonie St. Catharina o.v.v. Club van 100 en onder vermelding van het jaar waarop contributie van toepassing is.

club van 100 speldjeOm de gemeenschapsfunctie maar om de muzikale en artistieke functie van een harmonieorkest op een goede wijze in te kunnen vullen, kan harmonie St. Catharina niet zonder sponsors. Vanaf deze plaats willen wij dan ook onze sponsors, waaronder ook de inwoners van de gemeenschap Lemiers, hartelijk danken voor hun (financiële) steun. Ook danken wij de Club van 100, een belangrijke steunpilaar, die onze vereniging al vele jaren structureel voorziet van financiële steun.

De Club van 100 is in 2003 ontstaan op initiatief van Erevoorzitter Jo van der Meulen en bestaat uit mensen die de vereniging een warm hart toedragen. Leden van de Club van 100 hebben speciale privileges, zoals gratis toegang tot alle concerten, waarvoor zij persoonlijk worden uitgenodigd. Daarnaast wordt een tweejaarlijks uitstapje voor de leden georganiseerd.

Om lid te worden van de Club van 100 betaalt u minimaal € 50,- per jaar contributie.
Betaling kan plaatsvinden op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 t.n.v. harmonie St. Catharina o.v.v. Club van 100 en onder vermelding van het jaar waarop contributie van toepassing is.

Zij zijn reeds lid van de Club van 100

Dhr. en Mw. Alberts
Mevrouw Brands-Snellens
Mevrouw Delnoye
Mevrouw Frericks
 Mevrouw Gillessen
Dhr. en Mw. Hintzen-Ernes
Dhr. en Mw. Hofman-Ruyters
Dhr. en Mw. Huits-Lux
Dhr. en Mw. Huits
Dhr. en Mw. Klein
Dhr. en Mw. Kremer
Dhr. en Mw. Lumey
Dhr. en Mw. Lux / Dritty
Dhr. en Mw. van der Meulen-Cransveld
Dhr. en Mw. van der Meulen
De heer van der Meulen
Dhr. en Mw. Pelzer-Zenden
Dhr. Ploumen
Dhr. en Mw. Richarz-v.d.Mast
Dhr. en Mw. Ruyters
Dhr. en Mw. Schenk
De heer Schwoll
Dhr. en Mw. de Vreede-Ernes