Waarom donaties voor ons belangrijk zijn.

Zoals voor bijna iedere muziekvereniging geldt, is het ook voor harmonie St. Catharina een uitdaging om financieel gezond te blijven. 
Onze harmonie kent diverse kostenposten. Het aanschaffen van muziekinstrumenten is een enorme uitgave. Naast de aanschaf van instrumenten dienen instrumenten ook regelmatig gereviseerd te worden en soms dienen er reparaties te worden uitgevoerd. Kosten van dirigent/opleiders en het kopen van bladmuziek vormen ook een structurele uitgave. Omdat onze vereniging zich niet alleen muzikaal goed wil presenteren, maar ook representatief voor de dag wil komen bij optredens, vormen de kosten van uniformen ook een blijvende kostenpost.
Naast uitgaven kent onze harmonie natuurlijk ook inkomsten. Deze worden gevormd door contributie van de leden, de subsidie van de gemeente, bijdrage leden Club van 100, sponsors en donateurs. Daarnaast organiseert onze verenging activiteiten zoals de Catharina Wandeltocht en de Speculaasactie met als doel extra inkomsten te genereren.

Instrumentenfonds

Harmonie St. Catharina houdt ieder jaar in Lemiers en Holset in de maand mei haar actie ten behoeve van het Instrumentenfonds. Bij de inwoners van Lemiers en Holset, die al jaren de harmonie een warm hart toedragen en de verenging altijd financieel steunen, worden huis aan huis enveloppes uitgedeeld, met het verzoek een donatie te doen aan de harmonie. De enveloppen worden opgehaald door bestuursleden, terwijl de harmonie met vrolijke marsmuziek door de straten trekt om zodoende meteen de donateurs te bedanken voor hun financiële bijdrage.

Donateursactie

Naast de actie voor het Instrumentenfonds vindt er een in oktober een donateursactie plaats, waarbij donateurs verzocht worden via een overschrijving een donatie te doen ten behoeve van harmonie St. Catharina.

Speculaasactie

In november organiseert de harmonie de traditionele Speculaasactie. Bij deze actie verkopen de leden van de harmonie deur aan deur in Lemiers en Holset overheerlijke speculaas. Deze Speculaasactie wordt door de inwoners van Lemiers en Holset zeer gewaardeerd.

Steunt u ons ook ?

Wilt u ook donateur worden van harmonie St. Catharina, dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 onder vermelding van Donateursactie. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage.

Zoals voor bijna iedere muziekvereniging geldt, is het ook voor harmonie St. Catharina een uitdaging om financieel gezond te blijven. 
Onze harmonie kent diverse kostenposten. Het aanschaffen van muziekinstrumenten is een enorme uitgave. Naast de aanschaf van instrumenten dienen instrumenten ook regelmatig gereviseerd te worden en soms dienen er reparaties te worden uitgevoerd. Kosten van dirigent/opleiders en het kopen van bladmuziek vormen ook een structurele uitgave. Omdat onze vereniging zich niet alleen muzikaal goed wil presenteren, maar ook representatief voor de dag wil komen bij optredens, vormen de kosten van uniformen ook een blijvende kostenpost.
Naast uitgaven kent onze harmonie natuurlijk ook inkomsten. Deze worden gevormd door contributie van de leden, de subsidie van de gemeente, bijdrage leden Club van 100, sponsors en donateurs. Daarnaast organiseert onze verenging activiteiten zoals de Catharina Wandeltocht en de Speculaasactie met als doel extra inkomsten te genereren.

Instrumentenfonds

Harmonie St. Catharina houdt ieder jaar in Lemiers en Holset in de maand mei haar actie ten behoeve van het Instrumentenfonds. Bij de inwoners van Lemiers en Holset, die al jaren de harmonie een warm hart toedragen en de verenging altijd financieel steunen, worden huis aan huis enveloppes uitgedeeld, met het verzoek een donatie te doen aan de harmonie. De enveloppen worden opgehaald door bestuursleden, terwijl de harmonie met vrolijke marsmuziek door de straten trekt om zodoende meteen de donateurs te bedanken voor hun financiële bijdrage.

Donateursactie

Naast de actie voor het Instrumentenfonds vindt er een in oktober een donateursactie plaats, waarbij donateurs verzocht worden via een overschrijving een donatie te doen ten behoeve van harmonie St. Catharina.

Speculaasactie

In november organiseert de harmonie de traditionele Speculaasactie. Bij deze actie verkopen de leden van de harmonie deur aan deur in Lemiers en Holset overheerlijke speculaas. Deze Speculaasactie wordt door de inwoners van Lemiers en Holset zeer gewaardeerd.

Steunt u ons ook ?

Wilt u ook donateur worden van harmonie St. Catharina, dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0132 2289 47 onder vermelding van Donateursactie. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage.